19 December 2018
RSS Facebook Twitter   

ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් ශවීන් බණ්ඩාරනායකගෙන්!

shaveenගැටළු 01:

නුසුදුසු පුද්ගලයන් මැතිවරණය සඳහා පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ විසින් නම් කිරීම

පිළියම
======

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 සහ 91 ව්‍යවස්ථාවන් සදහා සංශෝධන:

1. අවම අධ්යාපන මට්ටමක් ස්ථාපනය

2. මැතිවරණ කොමසාරිස් අධීක්ෂණය යටතේ, නාම යෝජනා භාරදීමට පෙර ගත යුතු අභියෝග්‍යතා පරීක්ෂණය හඳුන්වාදීම - මෙය මහජන නියෝජිතයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය බුද්ධිමය, මානසිකමය හා සදාචාරාත්මක පූර්නත්වය පවතීද යන්න විමසා බැලීමකි.

3. කැබිනට් ඇමතිවරුන් හැර, අනෙක් පළාත් හා ජාතික මට්ටමේ පදවි වලින් ඉවත් වීම (ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන දැඩිව පිළිපැදීම)

4. ජනාධිපති පදවිය දෙවරක් දැරීමෙන් පසු, වෙනත් මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් විය නොහැක

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත සංශෝධනය කිරීම:

5. දේශපාලන ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ආධාර විධිමත් කිරීමට ප්‍රතිපාදන - සිංගප්පූරුවට සමාන ආකාරයේ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීම.

6. එක් එක් අපේක්ෂකයාගේ චරිතය හා හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් (වසර 5ක කාල සීමාවක් සඳහා), පොලිස් වාර්තාවක් සහ ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාවක්, මැතිවරණ කොමසාරිස් හෝ ඔහුගේ නිර්දේශිතයා විසින් ලබා ගත යුතුය* (* වාර්ෂිකව මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ සියලුම නිලධාරීන් සඳහා නිශ්චිත සහ වෙනම වැඩමුළු පැවැත්විය යුතු‍යි).

ගැටළු 02:

මැතිවරණ ව්‍යාපාරය අතරතුරදී අපේක්ෂකයන්ගේ හැසිරීම

පිළියම
======

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත සඳහා යෝජිත සංශෝධන

1. මැතිවරණයකට පැය 72කට පෙර, එකී මැතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් දරන ලද වියදම, ඉදිරිපත් කළ යුතුය (මෙහිදී 3වන පාර්ශව විසින් ලබා දුන් මුල්‍යමය සහ අනෙකුත් ආධාර ඇතුලත් විය යුතුය).

2. මැතිවරණ කාලය තුළ පුරවැසියන් විසින් කරන ලද පැමිණිලි (නීති විරෝධී ප්‍රචාරක, දෛනික ජීවිතයේදී සිදුවන බාධා, පරිත්‍යාග/දානමය දීමනා ආදිය බෙදා හැරීම) සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව තුළ පැය 24 ක ක්ෂණික ඇමතුම් හා කැපවූ දෙපාර්තමේන්තුවක් ස්ථාපිත කිරීම.

ගැටළු 03:

මහජන නියෝජිතයන් පාර්ලිමේන්තුවට පත්වූ පසු දූෂිතයන් බවට පත්වීම

පිළියම
======

මහජන නියෝජිතයන් ආපසු කැඳවීමේ නව පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමේ යෝජනාව

1. නිශ්චිත නිර්ණායක මත පදනම්ව, පාර්ලිමේන්තුව තුල හා පිටත, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හැසිරීම හා ක්‍රියාකලාපය, තමා හෝ පක්ෂය වෙනුවෙන් සිදුකළ කාර්යයන්, සිවිල් සමාජයේ සාමාජිකයින් සහ / හෝ පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ බැඳීම්වලින් තොර මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සමන්විත අනුකමිටුවක් අර්ධ වාර්ෂිකව සමාලෝචනය කිරීම.

2. මෙම අනුකමිටුව තමන්ගේ මත, සාමාන්ය ජනතාව හරහා හෝ සෙසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් විසින් හෝ ඇතැම් අවස්ථාවලදී, ඔවුන් ලැබූ තොරතුරු මත හෝ පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමට බලය තිබිය යුතුය

දින 14 ක කාලයක් ඇතුළත කථානායකවරයා අවශ්ය පියවර ගැනීම

3. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට සාක්ෂි මගින් සනාථ කොට, තමාගේ කරුනු දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන පරිදි පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම

උපුටා ගැනීම - මුහුණු පොතෙන් https://www.facebook.com/shaveenbk/videos/10154140560672178/?__mref=message_bubble

 

 

විශේෂාංග