25 March 2019
RSS Facebook Twitter   

මේජර් ජෙනරාල් ලාල් පෙරේරා පුස්ථකාලයෙනුත් හොරා කාලා!

lalනැගෙනහිර යුද හමුදා ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේ පුස්තකාලයට පොත් ලබාගැනීමට යැයි කියමින් සිදුකළ මුදල් වංචාවක් පිළිබඳව තොරතුරු අපවෙත ලැබී තිබේ. මෙම වංචාව සම්බන්ධයෙන් චෝදනාව එල්ල වන්නේ නැගෙනහිර ආරක්ෂක සේනා ආඥපති මේජර් ජනරාල් එස්.ඒ.ඒ.එල්. පෙරේරා නැමැති යුද හමුදා නිළධාරියාටයි.

නැගෙනහිර ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේ පුස්තකාලය සඳහා පොත් මිලදී ගැනීමට 2011.11.05 දින 915095.12 ක මුදලක් අදාල නිළධාරියා විසින් ලබාගෙන ඇති අතර මෙම මුදල් නිකුත් කර ඇත්තේ මෑතකදී යුද හමුදාවෙන් ඉවත් කළ බ්‍රිගේඩියර් රුවන් වනිගසූරියයි. ඔහු එවකට යුද හමුදා මූලස්ථානයේ පුහුණු අධ්‍යක්ෂක ලෙස කටයුතු කළේය.

මෙම මුදල් නිසි ක්‍රමවේදවලට අනුව වෙන්කර නොමැති අතර මේජර් ජනරාල්වරයා පෞද්ගලිකව රුවන් වනිගසූරියට කතාකොට මුදල් වෙන්කර ගෙන ඇති අතර වෙනත් කිසිදු ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයකට පුස්තකාල පොත් සඳහා යුද හමුදා මූලස්ථානයෙන් මුදල් වෙන්කර නැත.

සුදුසු පොත් නිර්දේශ කිරීමට ලුතිනන් කර්නල් ඒ.ආර්. ඔබේසේකරගේ සභාපතිත්වයෙන් කමිටුවක් පිහිටුවා ඇති අතර එම කමිටුව මගින් ගොඩගේ, සමයවර්ධන, සරසවි, රත්න, එම්.ඩී. ගුණසේන, ගුණසිරි, මල්පියලි, දයාවංශ ජයකොඩි යන ආයතනවලින් පොත් මිලදී ගැනීමට නිර්දේශ කරන ලදී.

මෙහිදී රජයේ ආයතවලට මිලදී ගැනීම් සිදුකිරීමේදී අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග හෝ ආරක්ෂක අංශවල පිළිවෙත් හෝ අනුගමනය කර නොමැති අතර අදාල සමාගම්වලින් ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් හෝ සිදු වී නොමැත. මේජර් ජනරාල් පෙරේරාගේ උපදෙස් මත අදාල ප්‍රකාශන ආයතනවල ලිපිශීර්ෂ වංචනික ලෙස මුද්‍රණය කර මිලගණන් සහිත ලිපි සකස් කර ඇත.

ප්‍රකාශන ආයතනවලින් පොත් මිලදී ගැනීමේදී වට්ටම් ලබාදෙන අතර මෙවැනි විශාල පොත් ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමේදී සැළකිය යුතු තරමේ වට්ටමක් ලබා දෙයි. එහෙත් මෙම ලිපිවල කිසිදු වට්ටමක් පිළිබඳව සඳහන් නොවේ.

එසේම මෙම මිලදීගැනීම්වලට අදාල  ටෙන්ඩර්පත් ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයෙන් අනුමත කිරීමෙදී ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයේ සෙසු සාමාජිකයන්ට පෙන්වා නොමැති අතර මෙම වංචාවට සම්බන්ධ මේජර් ජනරාල් පෙරේරා අදාල ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

අදාල ප්‍රකාශන ආයතනවලින් පොත් මිලදී ගෙන නොමැති අතර අදාල ආයතනවල බිල්පත් වංචනිකව සකස් කර ඒවා සත්‍ය බිල්පත් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉන්පසු මාණ්ඩලික නිළධාරී (පාලන) මේජර් එච්.පී. කුමාරසිංහ ලවා මේජර් ජනරාල් පෙරේරා විසින් එම බිල්පත් සත්‍ය බිල්පත් බවට සහතික කරවාගෙන ඇති අතර රෙජිමේන්තු ආයතන සභාපති ගිණුම භාර නිළධාරී ලුතිනන් කර්නල් ඒ.පී.ඩබ්.බී.ජේ. වීරසිංහ ලවා බිල්පත්වලට අදාල වියදම් සහතිකපත් ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරගෙන ඇත. එසේම පොත් තොගය නැගෙනහිර ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයට ලැබුණු බවට තොග සහතිකපත් ව්‍යාජ ලෙස සකස්කර ඇති අතර උපකරණ පාලන නිළධාරී ලුතිනන් පී.එම්. ප්‍රේමසිරි විසින් පෙරේරාගේ බලපෑම මත එම ලේඛන සකස් කර තිබේ.

වංචනිකව සකස් කරන ලද මෙම ලේඛන 2011.12.31 දින මින්නේරිය යුද හමුදා ගණකාධිකාරී වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර මෙම ලේඛනවලට අදාල රුපියල් 915095.12 ක් වටිනා චෙක්පත 2012.02.08 දින වැලිකන්ද මහජන බැංකුවේ අංක 254-100-100000340 දරන රෙජිමේන්තු ආයතන සභාපති ගිණුමේ තැන්පත් කර ඇත.

2012.02.06 දින කදුරුවෙල පිහිටි ගෝල්සිටි ආයතනයට පොත් ලබාගැනීම සඳහා රුපියල් 559932.92 ක් වටිනා මහජන බැංකුවේ වැලිකන්ද ශාඛාවේ නම සඳහන් චෙක්පතක් ලබාදී ඇත. එහෙත් ගෝලිසිටි ආයතනය පොත් ප්‍රකාශන ආයතනයක් නොවන අතර මේජර් පෙරේරාගේ පෞද්ගලික හිතවතෙකුට අයත් සමාගමකි.

රෙජිමේන්තු ආයතන සභාපතිගේ ගිණුමෙන් මුදල් ගෙවීමට අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ අයදුම්ප අනුමත කර ඇත්තේද පෙරේරා විසිනි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2012 අප්‍රේල් මාසයේදී සිදුකළ ගිණුම් පරීක්ෂණයකදී මෙම වංචාව හසු වී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් නිදහසට කරුණු විමසා ඇත.

මෙම වංචාව වසන් කිරීම සඳහා ගෝල්සිටි ආයතනය ද ඇතුළත් වන පරිදි නව අයදුම්පතක් ව්‍යාජව සකස් කර පෙරේරා විසින් ම2012.07.11 දින ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයෙන් අනුමත කර 07.30 දින යුද හමුදාපතිතුමාගේ අනුමැතිය ද ලබාගෙන ඇත.

මෙම වංචාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා මේජර් ජනරාල් එච්.එම්.එච්.ඒ. හේරත්ගේ සභාපතිත්වයෙන් මූලික පරීක්ෂණ උසාවියක් පත් කරන ලදී. පරීක්ෂණවලදී සියලු ලිපි ලේඛන ව්‍යාජව සකස් කර ඇති බව තහවුරු වී ඇති අතර මේජර් ජනරාල් පෙරේරාගේ බලපෑම මත එම ලේඛන සකස් කර ඇති බව අනාවරණය විය.

රජයේ නීති, මුදල් රෙගුලාසි හා යුද හමුදා ටෙන්ඩර් පිළිවෙත් උල්ලංඝනය කර ඇති බව මූලික පරීක්ෂණ උසාවිය ඒකමතිකව නිගමනය කළ අතර මෙහිදී අක්‍රමිකතාවයක් සිදු වී ඇති බවත් රජයේ මුදල් රෙගුලාසි හා ටෙන්ඩර් නීති කඩකර ඇති බව සනාථ විය.

මෙම වංචාව නිසා රජයට සිදුවී ඇති පාඩුව මේජර් ජනරාල් පෙරේරා විසින් රජයට ගෙවිය යුතු බව පරීක්ෂණ මණ්ඩලය තීරණය  කළ අතර ඔහු රජයේ හා යුද හමුදා නීති උල්ලංඝනය කරඇති බව තීරණය කළේය.

මූලික පරීක්ෂණ උසාවි වාර්තාවට අනුව පහත සඳහන් චෝදනාවලට මේජර් ජනරාල් පෙරේරා වැරදිකරු කර ඇත.

පුස්තකාල පොත් වෙනුවෙන් ටෙන්ඩර් පත්‍රිකා දෙකක් යුද හමුදාපති ලවා අනුමත කර ගැනීම

දෙවන ටෙන්ඩර් පත්‍රිකාවේ සඳහන් (පළමු ටෙන්ඩර් පත්‍රිකාවේ සඳහන් නොවන) කදුරුවෙල ගෝල්සිටි ආයතනයෙන් පොත් ලබාගැනීම. එසේ ලබාගැනීමේදී රජයට සිදු වූ පාඩුව වන රුපියල් 96594.79 මේජර් ජනරාල් පෙරේරා විසින් රජයට ගෙවිය යුතුය.

උපකරණ පාලන නිළධාරී ලුතිනන් පී.එම්. ප්‍රේමසිරිට හා මාණ්ඩලික නිළධාරී (පාලන) එච්.පී. කුමාරසිංහට බලපෑම් කර ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන සකස් කිරීම

ව්‍යාජ මිල කියුම්පත් සකස් කිරීම
මෙම පුස්තකාල පොත් මිලදී ගැනීම සඳහා අනුගමනය කර ඇති මුලු ක්‍රියාපටිපාටියේම මුල සිටම පරිපාලන දුර්වලතා ඇත. මෙම පරිපාලන ක්‍රියාපටිපාටිය සම්බන්ධව මේජර් ජනරාල්වරයා මාණ්ඩලික නිළධාරීන් විසින් ඔහුව දැනුවත් නොකළ බව සඳහන් කර ඇත.ඒ කරුණ මත ඔහුට මෙම චෝදනාවලින් සහ වගකීමෙන් මිදිය නොහැකිය. මක්නිසාද යත් මාණ්ඩලික නිළධාරීන් අණදීම ක්‍රියාවට නගනවා විනා උපදෙස් නොදෙන බැවිනි.

මෙම මූලික පරීක්ෂණ උසාවි වාර්තාව යුද හමුදා මූලස්ථානයට පැමිණි පසු පෙරේරා විසින් යුද හමුදා නීති අධ්‍යක්ෂක බ්‍රිගේඩියර් ආර්.පී. රාජපතිරණ සමග එකතු වී එය වෙනස් කළේය. පරීක්ෂණ උසාවියේ නිගමනය වංචනික ලෙස වෙනස් කර සියලු චෝදනාවලින් පෙරේරා නිදොස් කර වෙනත් නිළධාරියෙකුට වරද පටවා ඇත. මෙම වාර්තාව සඳහා 2013.02.19 දින යුද හමුදාපතිවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත.

මෙම රාජපතිරණ යනු ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකාට විරුද්ධව බොරු සාක්ෂි සකසා නඩු දැමූ පුද්ගලයාය. ලිංගික අල්ලස් ගැනීම සම්බන්ධ චෝදනාවකට ද මොහුට විරුද්ධව මේ වනවිට පරීක්ෂණයක් පැවැත්වේ.

මෙම වංචනික ක්‍රියාව නිසා රජයට ගෙවිය යුතු මුදල වංචනිකව සකසන ලද වාර්තාවෙන් ඉවත් කර ඇති අතර මේ නිසා රජයට හිමිවිය යුතු එම මුදල අහිමි විය. එසේම අදල මුදල පෙරේරා විසින් ගෙවා දැමූයේ නම් ඔහුට මෙම ප්‍රශ්නයෙන් පහසුවෙන් බේරීමට හැකියාව තිබිණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් යුද හමුදා මූලස්ථානයෙන් නිදහසට කරුණු විමසා ඇති අතර මෙතෙක් ඒ සඳහා පිළිතුරක් ලබා දී නොමැත. එසේම මේ සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිසමට කරන ලද පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් ද ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැති අතර හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ බලපෑම මත එය යටපත් කර තිබේ.

පසුගිය 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ දිනවීමට ප්‍රසිද්ධියේ කටයුතු කළ අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂට පොරොන්දු වී ඇත්තේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පෙළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් කෙසේ හෝ පරාජය කරන බවයි. පොරොන්දු වූ පරිදි ම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට විරුද්ධව ඔහු ප්‍රසිද්ධියේ කටයුතු කළේය. ඔහු යටතේ සිටි සේනාංකාධිපතිවරුන්, බලසේනාපතිවරුන් හා ඒකක අණදෙන නිළධාරීවරුන්ට ඒ සඳහා උපදෙස් ලබාදී ඇත. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඔහුට සහතික වී ඇත්තේ නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාර ධූරය ලබාදෙන බවටයි.

සබැඳි පුවත්
නව රාජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමතිට ඔත්තුවක්!

 

 

අති විශේෂ